Sorry, sorry, duizendmaal sorry. Baasje- en Huisdiertevredenheid is heel belangrijk voor ons. Maar soms slaan zelfs wij de plank volkomen mis. En daar bent u dan de dupe van. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.


Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan ons door te geven. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Onze gegevens vindt u onderaan elke pagina op onze webshop.


Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.


Mocht u dit niet op prijs stellen, Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).


Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees
ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)